Lederudvikling

 

At være en god leder kræver stor selvindsigt og følelsesmæssig intelligens. En god leder kan sætte sig ind i andre menneskers behov og skabe tillid i relationen til andre. For at få et samarbejde eller en afdeling til at fungere skal lederen kunne løse en konflikt og skabe dialog. På kurserne bliver der derfor sat fokus på følgende:

  • At blive i stand til at håndtere forandringsprocesser.

  • At udvikle sin kreativitet

  • At lederen gennem træning i kommunikation bliver i stand til at motivere medarbejderne.

  • At lederen får en grundlæggende viden om coaching.

  • At lederen kan udvikle sin egen lederrolle.

Kurser / foredrag

 

Super effektiv mødeteknik

 

Bliv en god instruktør og formidler

 

Coaching som ledelsesværktøj

 

Mindfull og intuitiv ledelse