Super effektiv mødeteknik

 

Vil du skabe konstruktive og super effektive møder?

Det er vigtigt, at du som leder behersker det eminente værktøj som mødet og præsentationen er. Møderne skal være effektive og der skal komme resultater ud af dem.

 

Du får nye teknikker til at planlægge, lede og afslutte møder. Samtidig lære du, at bevare overblikket og komme i dialog med tilhørerne og kunne motivere og inspirere dem.

 

Resultatet er at du:

  • Lærer kunsten at få gennemslagskraft

  • Bruger kropssprog, stemme og mimik

  • Udnytte de første par minutter som er afgørende for succes

  • Kan fastholde deltagernes interesse

  • Altid er rolig og nærværende

  • Er i stand til, at kunne improvisere og være i nuet

  • Undgår sceneskræk

Kurset er for alle som skal formidle og som ønsker at skabe troværdighed og gennemslagskraft internt i virksomheden og eksternt overfor kunder m.v.