Service og signaler

 

Formålet med dette kursus er at blive bedre til at udsende de rigtige signaler til kunder og samarbejdspartnere.

 

Succes i arbejdslivet handler i høj grad om at give en god service, have gode kommunikationsevner, menneskekundskab og positivt kropssprog. Du lærer at udnytte dit potentiale fuldt ud. At opnå øget selvtillid, sikkerhed og gennemslagskraft og en åben og ubesværet udtryksform hvor kropssproget bruges til at understrege budskabets indhold.

 

Pointen er, at deltagerne skal få mulighed for at forstå omgivelsernes reaktioner og undgå de misforståelser, der kan opstå i kommunikationen.