Fri for fobi - flyskræk, højdeskræk og klaustrofobi

Gennem enkle øvelser kan du lære at takle skrækken i hverdagen - med en form for mentaltræning, som ompro-grammerer hjernen som gemmer på forstørrede angst-oplevelser gives anvisning på, hvordan man med kinesio-logien som værktøj kan teste hjernen.

Der demonstreres øvelser til selvbehandling, ligesom der gives anvisning på hvordan angstfyldte reaktioner som flyskræk, højdeskræk, mørkerædsel og angst for små rum kan forebygges.